ทรงเตือน ขรก.ยึดถือคุณธรรม แช่งพวกทุจริตให้มีอันเป็นไป

ในหลวง ทรงห่วงบ้านเมือง เตือนล่วงหน้า 3 ปี ก่อนเกิดวิกฤติแยกสีเสื้อ ทรงแช่งทุจริตนิดเดียวขอให้มีอันเป็นไป ด้าน สุเมธ แนะ ขรก.ยึดหลักทศพิธราชธรรมปรับใช้ในการทำงาน ชี้คนไทยชอบได้ยิน ชอบเห็นพระเจ้าอยู่หัว แต่ไม่เคยฟัง
เมื่อวันที่ 2 ก.ค.53 นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยาย เรื่อง การน้อมนำพระราชดำรัสไปปฏิบัติเพื่อให้บ้านเมืองมีความมั่นคงเป็นปกติสุข” ในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการปลัดจังหวัดและนายอำเภอ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา
กล่าวตอนหนึ่งว่าประโยคที่ทุกคนได้ทราบคือ ปฐมบรมราชโองการ ที่ว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" พระองค์ท่านไม่ใช้คำว่า "ปกครอง" เพราะหมายถึงการใช้อำนาจใช้กฎหมายบริหารแผ่นดิน แต่คำว่าครอง คือการรักษาแผ่นดิน ใช้ความรัก ความเมตตา ใช้ธรรมะความดี ความถูกต้อง ในฐานะราชการต้องรับใส่เกล้า ประโยคที่สองคือ "เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" คือเป้าหมายในการครองแผ่นดิน โดยไม่พูดถึงเรื่องเงิน ในแต่ละฝ่ายมีงบประมาณถ้าไม่ใช้ให้เกิดประโยชน์ความสุขก็เกิดไม่ได้ ความร่ำรวยไม่สำคัญเท่าสติปัญญา ทรงข้ามคำว่าเงินทอง อย่าหลงติดกับบริโภคนิยม ทุนนิยมที่กำลังครองโลก เราไม่มีปัญญาใช้เงินให้เป็นประโยชน์ก็ป่วยการ
นายสุเมธ กล่าวต่อว่า คนไทยชอบได้ยินพระเจ้าอยู่หัว ชอบเห็น แต่ไม่เคยฟัง เลยไม่เข้าใจสิ่งที่พระองค์ท่านแสดงออกให้เห็นผ่านโครงการต่าง ๆ ฝ่ายปกครองบอกมีโครงการหลายโครงการ แต่ไม่ยอมมองทะลุไปหาความหมายโครงการ
ผมเคยกราบบังคมทูลถามพระองค์ท่าน เรื่องอาชีพ ตอนจดแจ้งมูลนิธิชัยพัฒนา ท่านรับสั่งว่า ถ้าใครถามว่า ฉันทำอาชีพอะไร ให้บอกว่า ทรงทำราชการ แต่พวกเรารับราชการ เราต้องเข้าใจความหมายระหว่างกัน พระเจ้าแผ่นดินเป็นภารกิจที่สูงส่งยึดมั่นคุณธรรมเป็นที่ตั้ง เราจะทำให้คนทุกคนเป็นคนดีไม่ได้ แต่หน้าที่ภารกิจของเรา คือทำอย่างไรให้บ้านเมืองปกติสุข ก็ต้องพยายามส่งเสริมคนดีให้ได้ทำหน้าที่ หลายคนอาจมาบ่นกับผมว่า ทำดีเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้น คนสอพลอได้ดี ก็ไม่ต้องไปสนใจ ให้ทำดีต่อไป
นายสุเมธ กล่าวย้ำว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงแช่งว่าทุจริตนิดเดียวขอให้มีอันเป็นไป ในวันข้าราชการพลเรือน ดังนั้นขอให้ทุกคนนึกถึงประโยชน์ของแผ่นดิน และความถูกต้องเป็นธรรม ขณะเดียวกัน ในการดำเนินโครงการ ท่านทรงทำประชาพิจารณ์ทุกโครงการ เสด็จพระราชดำเนินไปหาประชาชน แล้วตรัสด้วยถ้อยคำธรรมดา อธิบายว่า ทำอย่างไร แล้วทรงถามประชาชนว่า เห็นด้วยไหม บางแห่งประชาชนก็เสนอความเห็นที่ต่างไป เพราะรู้จักพื้นที่ดีกว่า พระองค์ก็ไม่ได้ขัด พอประชาชนเกลี่ยประโยชน์ได้ครบถ้วนกลับมาที่ฝ่ายปฏิบัติดำเนินการต่อไป
ในปี 2550 สถานการณ์เริ่มไม่ดี ทรงเคยเตือนให้สามัคคี คิดถึงชาติเป็นที่ตั้ง ปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็มาจากยึดตัวเอง ยึดพวกเป็นที่ตั้ง พอประเทศชาติพัง ตัวเองจะไปอยู่ไหนขอให้คิด ปีนั้นเตือนมากเป็นพิเศษ เตือนเรื่องคิดถึงส่วนรวม เงื่อนไขให้เกิดความไม่สงบบ่อยครั้ง ทรงเตือนมาสามปีล่วงหน้า และทรงปรารถนาอยากเห็นคนไทยมีความสุข ในปีนี้ก็ตั้งคณะกรรมการปรองดองแห่งชาติ แปลกไหมเกิดอะไรกับบ้านเมือง ถ้าเราปฏิบัติแบบให้อภัย มีเมตตากัน ชาติบ้านเมืองต้องมาก่อน ขอแค่นี้ข้อเดียวจะใส่เสื้อสีอะไรก็เชิญ สีไหนก็ลูกท่านทุกคนยืนอยู่บนดินเดียวกัน
นายสุเมธ กล่าวต่อว่า ตนเคยจ้องข้อพระหัตถ์ดู ทรงใช้นาฬิกาเรือนละ 750 บาท ทรงใช้สินค้าเมดอินไทยแลนด์แท้ๆ พวกเราก็อย่าฟุ้งเฟ้อเลย ถึงงานศพ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ยังต้องคืน พระองค์อยากเล่นเรือจะซื้อกี่ลำก็ได้ แต่ทรงสร้างเอง ท่านเคยรับสั่งว่า สาเหตุที่เล่นเรือใบ เพราะทำให้สัมผัสธรรมชาติ รู้จักลม แสงแดด อะไรต่อมิอะไร และเอาประสบการณ์นั้นมาใช้ทำงาน ขณะเดียวกันการรับราชการต้องฟังคนอื่นบ้างอย่าเก่งคนเดียว ให้ลูกน้องมีส่วนร่วมด้วย ความเห็นที่แตกต่างบางครั้งถูก พระองค์ท่านฟังหมด ทรงพอพระทัยด้วยซ้ำถ้าอธิบายสิ่งที่เห็นต่างมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก เน้นความต้องการของประชาชนและรักประชาชน พึ่งตนเอง ส่งเสริมคนดีและคนเก่ง ในระบบราชการ ถ้าเอาคนประจบสอพลอ สุดท้ายก็ตาย เราต้องดึงคนดี คนเก่ง มารักษาไว้ให้ได้ และต้องรู้จักให้บ้าง
หน้าอำเภอ กระทรวง ทบวง กรม เขียนว่า รู้รักสามัคคี ถามว่า หมายถึงอะไร คือทำอะไรให้รู้ก่อน รู้ปัญหา รู้ทางแก้ และมีพลังผลักดันให้เกิดการปฏิบัติ ใช้ความรัก ความเมตตา ผลักดันให้ลงมือทำ และจำไว้ว่า ต้องสามัคคี ชักชวนกันไปทำเป็นหมู่คณะ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ก็ใช้ทั่ว แต่ถามว่า อธิบายได้ไหมว่าหมายถึงอะไร บางคนอบรมแล้วตีความตื้นไป กระแสพระราชดำรัสแต่ละข้อ ตีความให้เข้าใจ แล้วไปปฏิบัติ จะเกิดผล แล้วอย่าลืมทศพิธราชธรรม ตนกล้ารับประกันว่า น้อยคนจะรู้ว่า สิบข้อมีอะไรบ้าง หาความหมายสิบข้อ แล้วนำมาปฏิบัติให้ได้ เราเองในฐานะข้าราชการ รับราชการ ต้องปฏิบัติตามด้วย ตนรับรองว่า แล้วชีวิตราชการจะสงบสุขขอให้กำลังใจข้าราชการทุกคน นายสุเมธ กล่าว
แหล่งข้อมูล
เว็บไซด์ หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
เว็บไซด์ สำนักข่าวเจ้าพระยา

เข้าชม3,624ครั้ง