เปิดตัวถังดักไขมันตามแนวพระราชดำริ

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เตรียมเผยแพร่องค์ความรู้ต้นแบบถังดักไขมันที่ใช้เทคโนโลยีอย่างง่ายในแบบธรรมชาติบำบัดธรรมชาติ โดยจะจัดแสดงเป็นครั้งแรกในงานนิทรรศการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ ที่มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง ระหว่าง 23-30 สิงหาคมนี้
นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ เปิดเผยว่า ในการจัดนิทรรศการครั้งนี้ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริจะนำเอาถังดักไขมันแบบง่าย เหมาะสำหรับการใช้ในครัวเรือนมาจัดแสดงเป็นครั้งแรก
ถังดักไขมันดังกล่าวใช้เทคโนโลยีที่เป็นความชำนาญของโครงการแหลมผักเบี้ย คือการใช้ธรรมชาติบำบัดธรรมชาติ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และโครงการแหลมผักเบี้ยได้ทำการทดสอบใช้กับประชาชนมาแล้ว และพบว่าได้ผลดี
การพัฒนาถังดักไขมันนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ โครงการแหลมผักเบี้ยและมูลนิธิชัยพัฒนา โดยใช้ระยะเวลาในการวิจัยมาแล้วประมาณ 1 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมให้ประชาชน โดยเฉพาะใน กทม. และเมืองใหญ่ ร่วมมือกันแก้ปัญหาสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะในด้านของการลดความปนเปื้อนของน้ำในแหล่งสาธารณะ
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งได้ดำเนินการวิจัยเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ จึงได้ดำเนินการจัดสร้างต้นแบบถังบำบัดน้ำเสียขั้นต้นสำหรับชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรในชุมชนมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการใช้เทคโนโลยีที่เข้าใจง่าย พร้อมได้ดำเนินการทดลองในพื้นที่ชุมชนรอบ โครงการ พบว่าสามารถใช้บำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ "
สำหรับหลักการที่สำคัญในการพัฒนาถังดักไขมันนี้คือ การใช้วัสดุที่หาง่าย เช่น ถังสี ถ่านกรวด ทราย เป็นต้น และสุดท้ายเพิ่มออกซิเจนในน้ำด้วยพืช ซึ่งเป็นการประยุกต์จากโครงการแหลมผักเบี้ยซึ่งใช้ในการบำบัดน้ำของเทศบาลเมืองเพชรบุรี
หากการจัดทำถังดักไขมันง่ายๆ แบบนี้มีการแพร่หลายออกไป จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อสภาพแวดล้อมและทรัพยากรของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเน้นในเรื่องเริ่มอย่างง่ายและได้ผล ถ้าเมืองใหญ่ทุกเมืองหรือทุกเทศบาลจัดทำถังดักไขมันจากครัวเรือน ก็ไม่ต้องเสียงบประมาณมากมายในการสร้างระบบบำบัดน้ำขนาดใหญ่ "
หลักการทำงานของถังบำบัดน้ำเสียขั้นต้นสำหรับชุมชนมีถังบำบัดน้ำเสียทางกายภาพ ประกอบด้วยถังที่ 1 ทำหน้าที่กรองตะกอนและดักไขมันที่ปนเปื้อนมากับน้ำเสีย ถังที่ 2 ทำหน้าที่รับน้ำเสียและบำบัดน้ำเสียขั้นต้น ถังที่ 3 ทำหน้าที่บำบัดน้ำเสียด้วยระบบพืช
แหล่งข้อมูล
เว็บไซด์ ไทยโพสต์
เว็บไซด์ สำนักข่าวเจ้าพระยา

เข้าชม4,699ครั้ง