สืบสานพระมหากรุณาฯ บึงพระราม 9 แหล่งน้ำจากน้ำพระทัยองค์ราชัน

บึงพระราม 9 แหล่งน้ำจากน้ำพระทัยองค์ราชัน

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครบ 60 ปี ราชาภิเษก
2.เพื่อร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบบ่อบำบัดน้ำเสียบึงพระราม 9 ให้มีความสะอาด และมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
3.เพื่อปลูกจิตสำนึกให้คนในชุมชนเห็นความสำคัญและร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมของบึงพระราม 9 ให้สะอาด และมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และ
4.เพื่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

นี่คือวัตถุประสงค์สำคัญของ โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโครงการพระราชดำริการบำบัดน้ำเสีย ณ บึงพระราม 9 ซึ่งกำลังจะมีการจัด กิจกรรมขึ้นบริเวณบึงพระราม 9 ในวันที่ 19 มิ.ย. 2553 นี้ ในชื่อโครงการ "แหล่งน้ำจากน้ำพระทัยองค์ราชัน"
ทั้งนี้ หนึ่งในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อเหล่าพสกนิกรในพื้นที่กรุงเทพฯ คือการพระราชทานแนวพระราชดำริในการ "แก้ปัญหาน้ำท่วม-น้ำเสีย" ซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่ของกรุงเทพฯ โดยสำหรับ "บึงพระราม 9" นั้น พระองค์ท่านได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการจัดทำ "โครงการแก้มลิง" เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตกรุงเทพฯ โดยทรงเล็งเห็นประโยชน์ของบึงพระราม 9 ว่าจะเป็นอีกสถานที่หนึ่ง ที่ช่วยรองรับและระบายน้ำในเขตกรุงเทพฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แต่ในอดีตนั้นน้ำในบึงพระราม 9 อยู่ในสภาพเน่าเสีย พระองค์ ท่านจึงได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีทางธรรมชาติ ผสมผสานกับการใช้เครื่องกลเติมอากาศ หรือ "กังหันชัยพัฒนา" โปรดให้มีการทดลองบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีเติมอากาศลงในบึงพระราม 9 โดยโครงการบำบัดน้ำเสียโครงการนี้ก็มีหลายหน่วยงานร่วมกัน เช่น กรมชลประทาน, กรมที่ดิน, กรุงเทพมหานคร, สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
วิธีการบำบัดน้ำเสียนั้น เป็นการบำบัดด้วยระบบสระเติมอากาศ เป็นการให้แบคทีเรียเป็นตัวกำจัดสารอินทรีย์ในน้ำทิ้ง ด้วย ปฏิกิริยาแบบใช้ออกซิเจนในสระอากาศ เป็นเวลา 16 ชั่วโมง แล้ว ให้น้ำไหลออกจากสระไปสู่บ่อกึ่งไร้อากาศ เพื่อการตกตะกอนและการขจัดสารอินทรีย์คงเหลือ โดยให้เวลาแก่กระบวนการดังกล่าว 2- 4 ชั่วโมง ต่อจากนั้นจึงปล่อยน้ำใส ซึ่งเป็นน้ำเสียที่บำบัดแล้ว จากบ่อกึ่งไร้อากาศ กลับคืนสู่คูคลองต่อไป
ด้วยพระอัจฉริยภาพ…โครงการนี้ประสบผลอย่างดียิ่ง
โครงการนี้เริ่มบำบัดน้ำเสียได้ในปี 2532 ต่อมาในปี 2535 สำนักการระบายน้ำได้ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพของโรงบำบัดน้ำเสียบึงพระราม 9 โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่ม ติดตั้งเครื่องเติมอากาศเพิ่ม และเมื่อมีโครงการทางด่วนพิเศษสายรามอินทรา-อาจณรงค์ พาดผ่านบริเวณบ่อสูบน้ำและอาคารสำนักงานโรงบำบัดน้ำเสียบึงพระ ราม 9 ก็จำเป็นต้องมีการสร้างบ่อสูบน้ำเสียและอาคารสำนักงานใหม่ ซึ่งขณะนี้ก็แล้วเสร็จแล้ว
อย่างไรก็ดี การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม-น้ำเสียให้มีประสิทธิภาพต่อ ๆ ไปนั้น ประชาชนเองก็จำเป็นต้องร่วมมือร่วมใจกันทุกฝ่าย และมีสำนึกแห่งการอนุรักษ์ ดังนั้น โครงการ "แหล่งน้ำจากน้ำพระทัยองค์ราชัน" จึงถือกำเนิดขึ้น โดยกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ โดย พ.อ.ชลัช แจ่มใส ผู้บังคับกองพัน เป็นผู้รับผิดชอบ ขณะที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ในฐานะเจ้าของพื้นที่ ทาง ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานฯ ก็ให้การสนับสนุนการจัดทำโครงการนี้อย่างเต็มที่
นอกจากนี้ ยังมีภาคเอกชนคือ บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮน เนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมสนับสนุนโครงการ หลังจากทางบริษัทมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมทางด้าน “รักษ์น้ำ คืนชีวิตสู่ชุมชน” มาแล้ว 13 ชุมชน ใน 9 จังหวัด คือ ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี ลพบุรี เพชรบุรี และสมุทรสาคร
เพื่อเป็นการสนองแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่องการดูแลรักษาแหล่งน้ำ เราจึงมีความตั้งใจที่จะร่วมสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นน้ำให้คงอยู่ และคืน สู่สภาพความเป็นธรรมชาติให้มากที่สุด” …รองประธานกรรมการ บริษัท ดิอาจิโอฯ พัฒน์นรี พิบูลกุลพัฒน์ ระบุ
ทั้งนี้ สำหรับกิจกรรมตามโครงการ "แหล่งน้ำจากน้ำพระทัยองค์ราชัน" ณ บริเวณบึงพระราม 9 ในวันที่ 19 มิ.ย.นี้ มีอาทิ… กิจกรรมทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ ปล่อยพันธุ์ปลา บริเวณบึงพระราม 9, ซุ้มบริการสังคม เช่น ตรวจสุขภาพ ตัดผม, การแสดงดนตรีของวงดุริยางค์ทหารบก, การแสดงของนักเรียนโรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก, การแสดงหุ่นละครเล็ก คณะโจหลุยส์, ชมและเลือกซื้อสินค้าราคาถูก เป็นต้น
และที่สำคัญสูงสุดคือ… นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การลงนามถวายพระพร การจุดเทียนชัยถวายพระพร พร้อมร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา
"แหล่งน้ำจากน้ำพระทัยองค์ราชัน" ในไทยมีอยู่มากมาย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นยิ่งต่อเหล่าปวงไทย คนไทยต้องสืบสานพระมหากรุณาธิคุณนี้อย่างเต็มกำลัง
แหล่งข้อมูล
เว็บไซด์ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
เว็บไซด์ สำนักข่าวเจ้าพระยา

เข้าชม4,712ครั้ง