บทความหมวดบทความเทิดพระเกียร์ติ

บทความ

ตลอดระยะเวลาแห่งการดำรงพระอิสริยยศ พระราชินี จนถึง สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระองค์ทรงปฏิบัติภารกิจน้อยใหญ่นานัปการ ทั้งในฐานะ พระผู้เป็นที่พึ่งของปวงชนชาวไทย และในฐานะ คู่บุญคู่พระราชหฤทัย ในพระบาทสมเ...
เย็นวันนี้ 27 กรกฎาคม 2554 ท้องฟ้าเหนือกรุงเทพมืดครึ้มเหมือนฝนกำลังตั้งเค้า ประหนึ่งเป็นการอาลัยครั้งสุดท้ายต่อการสิ้นพระชนม์ของ เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ พระราชธิดาพระองค์เดียว...
ระหว่างที่พระองค์ท่าน (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) ทรงพระราชดำเนินไปตามไร่นานั้น ข้าพเจ้าก็จะอยู่กับราษฎรที่มารับเสด็จ ...
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เตรียมเผยแพร่องค์ความรู้ต้นแบบถังดักไขมันที่ใช้เทคโนโลยีอย่างง่ายในแบบธรรมชาติบำบัดธรรมชาติ...
าพเจ้าเป็นเพียงอาจารย์แพทย์โรคหัวใจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในรพ.รามาธิบดี เมื่อหลายปีก่อน ข้าพเจ้าได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ...
วัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครบ 60 ปี ราชาภิเษก และร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบบ่อบำบัดน้ำเสียบึงพระราม 9 ให้มีความสะอาด และมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม...
ในหลวง”ทรงห่วงบ้านเมือง เตือนล่วงหน้า 3 ปี ก่อนเกิดวิกฤติแยกสีเสื้อ ทรงแช่งทุจริตนิดเดียวขอให้มีอันเป็นไป ด้าน”สุเมธ”แนะขรก.ยึดหลักทศพิธราชธรรมปรับใช้ในการทำงาน ชี้คนไทยชอบได้ยิน ชอบเห็นพระเจ้าอยู่หัว...
ลูก ๆ ทุกคนควรรู้ว่า ความหวังของแม่ที่มีต่อลูกมี 3 หวัง คือ ยามแก่เฒ่า หวังเจ้า เฝ้ารับใช้ ยามป่วยไข้ หวังเจ้า เฝ้ารักษา เมื่อถึงยาม ต้องตาย วายชีวา หวังลูกช่วย ปิดตา เมื่อสิ้นใจ บุคคลที่เป็นยอดกตัญญู...
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จขึ้นครองราชย์ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2489 จนถึงปัจจุบัน ทรงพระสถานะเป็นประมุขแห่งรัฐตามบทบัญญัติของร...
12