บทความรวมทุกหมวด

บทความ

วันที่ 24 กันยายน เป็นวันคล้ายวันทิวงคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์) พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจ...
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เตรียมเผยแพร่องค์ความรู้ต้นแบบถังดักไขมันที่ใช้เทคโนโลยีอย่างง่ายในแบบธรรมชาติบำบัดธรรมชาติ...
าพเจ้าเป็นเพียงอาจารย์แพทย์โรคหัวใจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในรพ.รามาธิบดี เมื่อหลายปีก่อน ข้าพเจ้าได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ...
วัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครบ 60 ปี ราชาภิเษก และร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบบ่อบำบัดน้ำเสียบึงพระราม 9 ให้มีความสะอาด และมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม...
ในหลวง”ทรงห่วงบ้านเมือง เตือนล่วงหน้า 3 ปี ก่อนเกิดวิกฤติแยกสีเสื้อ ทรงแช่งทุจริตนิดเดียวขอให้มีอันเป็นไป ด้าน”สุเมธ”แนะขรก.ยึดหลักทศพิธราชธรรมปรับใช้ในการทำงาน ชี้คนไทยชอบได้ยิน ชอบเห็นพระเจ้าอยู่หัว...
ลูก ๆ ทุกคนควรรู้ว่า ความหวังของแม่ที่มีต่อลูกมี 3 หวัง คือ ยามแก่เฒ่า หวังเจ้า เฝ้ารับใช้ ยามป่วยไข้ หวังเจ้า เฝ้ารักษา เมื่อถึงยาม ต้องตาย วายชีวา หวังลูกช่วย ปิดตา เมื่อสิ้นใจ บุคคลที่เป็นยอดกตัญญู...
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จขึ้นครองราชย์ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2489 จนถึงปัจจุบัน ทรงพระสถานะเป็นประมุขแห่งรัฐตามบทบัญญัติของร...
ข้าวที่ออกเป็นสีลักษณะนี้เป็นข้าวที่มีประโยชน์ อย่างข้าวกล้อง คนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยกินกัน เพราะเห็นว่าเป็นข้าวของคนจน ข้าวกล้องมีประโยชน์ทำให้ร่างกายแข็งแรง ...
วันพืชมงคล หมายถึง วันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งเป็นพระราชพิธีที่สืบทอดมาแต่โบราณ เพื่อเป็นศิริมงคลแด่พืชพันธ์ธัญญาหาร ...