ลงนามถวายพระพร

ลงนามถวายพระพร

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวโรกาส ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี