หน้าหลัก    ผังรายการ    ทำเนียบผู้จัดรายการ    บทความ    วิดีโอ    โครงการกิจกรรม    ภาพถ่ายกิจกรรม    เว็บบอร์ด    ติดต่อเรา    เกี่ยวกับเรา    
สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ

จำนวนทั้งหมด  365,549 ข้อความ  แสดงหน้าละ 15 ข้อความ

  ข้อความที่: 366613
 
(๑) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกาย ตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย (๒) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มิทรงย่อท้อ เข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ห่างไกล สักเพียงใด ไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด (๓) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนา เพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด (๔) เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาท นำมาปฏิบัติให้เกิดผล แก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ (๕) ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทาง พระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผล เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน (๖) พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริ ในการพึ่งตนเอง เพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างอิสระ มั่นคงและสมบูรณ์ (๗) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงเพื่อเป็นแนวทางก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง (๘) เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา (๙) ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ ร่มพระบารมี (๑๐) ในหลวงของเรา พระองค์ท่านมีแต่คำว่า ประชาชน พระองค์ทรงงานอย่างหนักมาตลอด พระชนม์ชีพ ก็เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน นี่แหละคือ ในหลวงของปวงชนชาวไทย
  ผู้ลงนาม: เรารักในหลวง  21-04-2557  10:43

  ข้อความที่: 366612
 
(1) พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม (2) ในหลวงทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทย (3) พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชาชาวไทย (4) ร้อยรัดร้อยล้านดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น (5) พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป (6) ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทยให้มีความผาสุก (7) ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน (8) พระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของแผ่นดิน (9) ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ (10) ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
  ผู้ลงนาม: เรารักในหลวง  21-04-2557  10:40

  ข้อความที่: 366611
 
(๑) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกาย ตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย (๒) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มิทรงย่อท้อ เข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ห่างไกล สักเพียงใด ไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด (๓) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนา เพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด (๔) เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาท นำมาปฏิบัติให้เกิดผล แก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ (๕) ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทาง พระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผล เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน (๖) พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริ ในการพึ่งตนเอง เพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างอิสระ มั่นคงและสมบูรณ์ (๗) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงเพื่อเป็นแนวทางก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง (๘) เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา (๙) ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ ร่มพระบารมี (๑๐) ในหลวงของเรา พระองค์ท่านมีแต่คำว่า ประชาชน พระองค์ทรงงานอย่างหนักมาตลอด พระชนม์ชีพ ก็เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน นี่แหละคือ ในหลวงของปวงชนชาวไทย
  ผู้ลงนาม: เรารักในหลวง  18-04-2557  09:23

  ข้อความที่: 366610
 
(1) พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม (2) ในหลวงทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทย (3) พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชาชาวไทย (4) ร้อยรัดร้อยล้านดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น (5) พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป (6) ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทยให้มีความผาสุก (7) ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน (8) พระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของแผ่นดิน (9) ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ (10) ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
  ผู้ลงนาม: เรารักในหลวง  18-04-2557  09:09

  ข้อความที่: 366609
 
- พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาท ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความจงรักภักดี
  ผู้ลงนาม: สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  17-04-2557  13:21

  ข้อความที่: 366608
 
- ประดุจดั่งร่มโพธิ์ที่ปกเกล้า น้ำพระทัยดั่งสายน้ำไม่เหือดหาย ทรงแบบอย่างพระประมุขเลื่องลือไกล ปวงชาวไทยขอน้อมรับด้วยภักดี ขอทรงพระเจริญมีพลานามัยแข็งแรง
  ผู้ลงนาม: สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  17-04-2557  11:23

  ข้อความที่: 366607
 
- ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงมีพระหฤทัยเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของเหล่าประชาชนไทยตราบนานเท่านาน
  ผู้ลงนาม: สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  17-04-2557  10:57

  ข้อความที่: 366606
 
- ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงมีพระหฤทัยเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของเหล่าประชาชนไทยตราบนานเท่านาน
  ผู้ลงนาม: สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  17-04-2557  10:54

  ข้อความที่: 366605
 
- ดวงใจไทยทั้งชาติ ทุกดวงใจ ร้อยไว้ในภูมินทร์ ภักดิ์บดินทร์ ทุกดวงใจ ไทยทุกคน "ขอจงทรงพระเจริญ"
  ผู้ลงนาม: สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  17-04-2557  10:53

  ข้อความที่: 366604
 
- ร่วมใจภักดิ์ รัก ในหลวง
  ผู้ลงนาม: สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  17-04-2557  10:52

  ข้อความที่: 366603
 
- กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
  ผู้ลงนาม: สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  17-04-2557  10:51

  ข้อความที่: 366602
 
- เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา
  ผู้ลงนาม: สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  17-04-2557  10:51

  ข้อความที่: 366601
 
- ขอให้อำนาจศักดิ์สิทธิ์จงดลบันดาลให้ในหลวงมีสุขภาพอนามัยให้แข็งแรงตลอดไป
  ผู้ลงนาม: สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  17-04-2557  10:50

  ข้อความที่: 366600
 
- ขอให้อำนาจศักดิ์สิทธิ์จงดลบันดาลให้ในหลวงมีสุขภาพอนามัยให้แข็งแรงตลอดไป
  ผู้ลงนาม: สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  17-04-2557  10:49

  ข้อความที่: 366599
 
- ขออำนาจแห่งพระรัตนตรัยและพระสยามเทวาธิราช โปรดปกป้องอภิบาลในหลวง ให้มีพลานามัยสมบูรณ์ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
  ผู้ลงนาม: สุธินีฯ กวค.กพ.ทบ.  17-04-2557  10:48

12345678910 ถัดไป >>

 

เชิญร่วมลงนามถวายพระพร
 
ข้อความถวายพระพร*
ผู้ลงนาม*
รหัสยืนยัน*
 
 
คลิ๊ปวิดีโอล่าสุด
 
ในหลวงทรงงานหนัก
ในหลวงทรงงานหนัก
 
 

นักจัดรายการของเรา
นางสาวอรพรรณ มีนิยม
สนใจ: 391    โหวด: 2
 

ผู้สนับสนุนเว็บไซด์
 

 

เว็บไซด์น่าสนใจ
พระบรมมหาราชวัง
สำนักพระราชวัง
สำนักงานทรัพย์สินฯ
โครงการหลวง
โครงการพระราชดำริ
มูลนิธิชัยพัฒนา
มูลนิธิสายใจไทย
ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร
พระราชวังบางปะอิน
พระราชวังสนามจันทร์
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
บทเพลงพระราชนิพนธ์
พระราชดำรัส
ASTV
สถานีวิทยุเอเอสทีวี 97.75 MHz.
วิทยุไทยเพื่อเด็กและครอบครัว
คลื่นสีขาวเพื่อเด็กและครอบครัว FM 105 MHz กทม
TV 11 online
สถานีวิทยุ กรมประชาสัมพันธ์ online ทั่วประเทศ
 

หนังสือพิมพ์
เนชั่นสุดสัปดาห์
กระแสหุ้น
สยามธุรกิจ
เนชั่นแชนแนล
กรุงเทพธุรกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
ผู้จัดการรายเดือน
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
แนวหน้า
บ้านเมือง
คมชัดลึก
ข่าวสด
มติชน
ไทยโพสต์
โพสต์ทูเดย์
ผู้จัดการ
สยามรัฐ
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
มติชนสุดสัปดาห์
Bangkok Post
BusinessThai
MissionThailand
TV 11 online
 

 


 

สถานีวิทยุเรารักในหลวง FM107.5 Mhz. อุบลราชธานี
ชั้น 2 ตึกอธิการบดีหลังเก่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190.
โทรศัพท์ : 045-433-001
webmaster@welovethekingradio.com
 
welovethekingradio  welove_theking  
 
ร่วมสนับสนุนกองทุนเพื่อส่งเสริมอาสาสมัครนักสื่อสารเยาวชนสถานีวิทยุเรารักในหลวง FM 107.5 MHz. อุบลราชธานี
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชื่อ บัญชี นายสุริยา โชคสวัสดิ์
บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 869-211996-2
โทรศัพท์ 089-625-0812, Email : suriyathai@gmail.comFacebook : Suriyathai Chok.
 

Sala Tha Restaurant

 

Copyright © 2009-2015, We Love the King Radio. All Rights Reserved.