เห็นแล้วน้ำตาแตกเลย !!

ภาพเหตุการณ์หนึ่ง เมื่อครั้งเสด็จไปในถิ่นทุรกันดาร เพื่อเยี่ยมประชาชนของพระองค์

ลองดูสิว่า ในหลวงอยู่ตรงไหนของภาพ..

เข้าชม3,598ครั้ง