ทำเนียบผู้จัดรายการ

บันทึกโดย:  Admin    วันที่: 21-11-2552  22:58 น.
นางสาวสกุลธรรม อ่วมเจริญ
ชื่อเล่น:โอปอ
ที่อยู่:209/1 ถนนร่มเกล้า เขตลาดกระบัง กทม 10520
อีเมล:polz_za@hotmail.com
เว็บไซด์:http://welovethekingradio.com
รายละเอียด
สกุลธรรม หรือ โอปอ เป็นเพื่อนเรียนรุ่นเดียวกันกับ แพรตะวัน โอปอ เรียน สาขาบริหารธุรกิจหลักสูตรอินเตอร์ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โอปอ เป็นหญิงสาวใจนักสู้ เธอเข้าไปมีส่วนร่วมในการแสดงออกทางการเมืองภาคประชาชนหลายครั้ง โอปอ เคยมีประสบการณ์ในการจัดรายการวิทยุ มาก่อนแล้ว
ในครั้งนี้ อยากจะใช้ความสามารถที่ตนเองมีอยู่เพื่อช่วยเหลือสังคมและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อในหลวงของเราอีกทางหนึ่ง
เข้าชม3,481ครั้ง