ทำเนียบผู้จัดรายการ

บันทึกโดย:  Admin    วันที่: 21-11-2552  22:43 น.
นางสาวสุรีพร เหล่าประเสริฐ
ที่อยู่:ชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
อีเมล:laopraseart@hotmail.com
เว็บไซด์:http://welovethekingradio.com
รายละเอียด
สุรีพร เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมอาสาสมัคร ร่วมกับเพื่อน ๆ ในรุ่นแรก เพราะสุรีพรเองจัดอยู่ในกลุ่มเยาวชนที่มีจิตอาสา เพื่อบำเพ็ญตนที่เป้นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และ สถาบันพระมหากษัตริย์
เธอจริงมีความสุขเมื่อได้มีโอกาสเข้ามาเป้นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ ขณะนี้กำลังศึกษาอยู่สาขา เศรษฐกิจพอเพียง คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เข้าชม4,062ครั้ง