ทำเนียบผู้จัดรายการ

ดู๋ หรือ เป๊กซ่า กำลังศึกษาอยู่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สาขา วิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 4 ดู๋ เป็นคนช่างพูด เส้นทางหนึ่งของดู๋ จึงได้ทำหน้าที่เป็น ดีเจ หลายคลื่น...
ฝัน ปัจจุบัน เรียนอยู่ที่ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชั้นปีที่ 4 ....ฝันเป็นอาสาสมัครรุ่นที่ 1 เข้ามาร่วมงานกับที่นี่ พร้อมๆกับ ดู๋ ...ฝันชื่นชอบการเป็นดีเจมาก ถึงมากที่สุด ...
น้ำแสงรูุ้ง หรือ นิด เป็นอาสาสมัครรุ่นแรก ปัจจุบัน กำลังศึกษา สาขาเศรษฐกิจพอเพียง คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นิดเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูงขยัน ตื่นเช้า มีความรู้เข้าใจในหลักทางพุทธศาสนา ...
อนุสรณ์ หรือ เอก กำลัง ศึกษาอยู่ ชั้น ม.2 โรงเรียนในอำเภอวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เอก มาสมัครเป็นอาสาสมัครพร้อมกับเพื่อนชุมชน บ้านโนนผึ้ง หรือชุมชนหน้าวัดหนองป่าพง ...
ชลิตา หรือ ป๋อมแป๋ม ปัจจุบัน กำลังเรียนอยู่ ม.3 ร.ร.เทศบาลสุขสำราญ ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ป๋อมแป๋ม เป็น เยาวชนระดับ มัธยม รุ่นแรก เธอเป็นนักกิจกรรมของโรงเรียน เป็นนักดนตรีของโรงเรียน ...
อดิศักดิ์ หรือ เป๊ก เรียนอยู่ คณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป๊ก เข้ามาสมัครเป็นอาสาสมัครในรุ่นแรก ๆ โดยการชักชวนของรุ่นพี่ คือ ฝัน เป๊ก สนใจที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ...
สุรีพร เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมอาสาสมัคร ร่วมกับเพื่อนๆในรุ่นแรก เพราะสุรีพรเอง จัดอยู่ในกลุ่มเยาวชนที่มีจิตอาสา เพื่อบำเพ็ญตนที่เป้นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และ สถาบันพระมหากษัตริย์ ...
ภูผารัก หรือ แป๋ว เข้ามาเป็นทีมงานด้วยเหตุผลเหมือนกับเพื่อนๆ คือต้องการทำงานที่เป็นอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม ปัจจุบันแป๋วเรียน สาขาเศรษฐกิจพอเพียง คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แป๋ว เองดูเหมือน...
อรนุช หรือที่เพื่อน ๆ เรียกว่า อร เรียนอยู่ สาขาเศรษฐกิจพอเพียง คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อร เข้ามาสมัครเป็นอาสาสมัครในรุ่นที่ 1 พร้อมกับเพื่อนคนอื่น ๆ อรเป็นเยาวชนจากจังหวัดทางภาคใต้ ถือ...