ทำเนียบผู้จัดรายการ

บัว เป็นเด็กสาวร่าเริง อารมณ์ดี ขยัน มีอุดมการณ์สูง เข้ามาเป็นอาสาสมัครรุ่น 1 พร้อมๆกับเพื่อนร่วมรุ่น บัว เรียนสาขาเดียวกับเพื่อน ๆ คือสาขา เศรษฐกิจพอเพียง คณะบริหารศาสตร์ พักอยู่ในชุมชน เศรษฐกิจพอเพี...
แพรตะวัน หรือฟ้า ภูมิลำเนาอยู่ จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สาขา เศรษฐกิจพอเพียง คณะบริหารศาสตร์ ฟ้าเป็นอาสาสมัครรุ่นที่ 1 มีความสามรถในการจัดรายการวิทยุ...
ต่าย เป็นอาสาสมัครรุ่นที่ 1 เข้ามาพร้อมๆกับเพื่อนรุ่นเดียวกันที่เรียน สาขาเศรษฐกิจพอเพียง คณะบริหารศาสตร์ มาหวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่าย เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูง...
รัตนชูพงศ์ หรือ นิว เป็น น้องชายคนเล็ก ที่มีอายุ น้อย คือ 13 ปี กำลังเรียนอยู่ ชั้น ม.1 โรงเรียนในอำเภอวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี นิว ถึงยังอ่อนกว่า พี่ๆ แต่ นิวเป็นคนที่มีความตั้งใจมุ่งมั่น ...
พิสุทธิ์ หรือ เบ๊น เข้ามาสมัครเป็นทีมงานอาสาสมัครพร้อมกันกับ ป๋อมแป๋ม และเพื่อน ๆ กลุ่มชุมชนบ้านโนนผึ้ง เบ๊น ได้ผ่านหลักสูตรการอบรม เพื่อเป็นนักสื่อสารเยาวชนมาแล้วพร้อมกับเพื่อน ๆ...
รุ่งนภา หรือ โอ๋ เป็นน้องเล็กที่มีอายุน้อยสุด คือ 13 ปี กำลังเรียนอยู่ ม.1 โรงเรียนในอำเภอวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โอ๋ มาพร้อมกับ พี่ ป๋อมแป๋ม โดย มีคุณพ่อเป็นผู้สนับสนุน...
สกุลธรรม หรือ โอปอ เป็นเพื่อนเรียน รุ่นเดียวกันกับ แพรตะวัน โอปอ เรียน สาขาบริหารธุรกิจหลักสูตรอินเตอร์ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โอปอ เป็นหญิงสาวใจนักสู้...
จันทิมา หรือน้อง ออย เข้ามาเป็นอาสาสมัคร เมื่อ ต้นเดือน เมษายน 2551 เหตุผลของการเข้าร่วมเนื่องจาก ออย ชอบ ที่จะเป็นดีเจ ออยเคยไปจัดรายการที่สถานีวิทยุมาก่อน...
ละอองศรี เป็นเพื่อนร่วมห้องเรียนกับ ออย อยู่ ม.5 ร.ร.ลือคำหาญ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ละอองศรี หรือจุ๋ม บอกว่าชอบการจัดรายการมาก เธอมีความสุขทุกครั้งที่ได้มาจัดรายการ...