ประมวลภาพการจัดตั้งสถานี ชุดที่ 2

ประมวลภาพการเตรียมการตั้งแต่เริ่มต้น การปรับปรุงห้อง และการติดตั้งเสาส่ง รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องส่ง และสถานที่ตั้ง ชุดที่ 2
เข้าชม2,121ครั้ง