โครงการดีเจจูเนียร์ซัมเมอร์แคมป์

โครงการดีเจจูเนียร์ซัมเมอร์แคมป์

ช่วงเวลาปิดภาคเรียนของน้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา เดือนเมษายน ปีนี้ สถานวิทยุชุมชนเรารักในหลวง 107.5 MHz.อุบลราชธานี และ ขอเชิญชวน น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษาที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี เข้าร่วมโครงการ ดีเจซัมเมอร์แคมป์ เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อสร้างสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนและผู้ปกครอง เพื่อกระชับสัมพันธ์ภาพระหว่างเยาวชนผู้มีความจงรักภักดีต่อในหลวงและชุมชน และเพื่อน้อง ๆ เยาวชนได้มีโอกาสฝึกฝนเป็นดีเจ เป็นนักสื่อสารมวลชนที่มีคุณภาพ ได้แสดงออกตามใจฝัน และมีประสบการณ์ก้าวสู่ฝันที่เป็นจริงได้ในอนาคต
กำหนดการ เดือนเมษายน (โปรดติดตามวันเวลาที่ชัดเจน)
ระยะเวลาฝึกอบรม 5 วัน
ติดตามรายละเอียดและกำหนดการที่ชัดเจนได้ทาง :-
สถานีวิทยุเรารักในหลวง 107.5 MHz. อุบลราชธานี
โทร. 045-433001 และ http://welovethekingradio.com


เข้าชม2,925ครั้ง