โครงการและกิจกรรม

ด้วยเหตุที่สังคมปัจจุบันให้ความสนใจและใส่ใจในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์น้อยลงและมีแนวโน้มลดน้อยลงเรื่อย ๆ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ขาดความรู้ความเข้าใจ...
ช่วงเวลาปิดภาคเรียนของน้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา เดือนเมษายน ปีนี้ สถานวิทยุชุมชนเรารักในหลวง 107.5 MHz.อุบลราชธานี และ ขอเชิญชวน น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษาที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี เข้าร่วมโครงการ ดีเจซัมเม...